دوشنبه 14 اسفند 1396

تقویم آموزشی منتخبان گروه های دوم و سوم مدیریت پروژه(در حال اجرا)

ردیف تاریخ عنوان دوره آموزشی شرکت کنندگان مدرس
1 1396/12/02 تامین منابع مالی منتخبان گروه  سوم مدیریت پروژه دکتر طاهری
2 1396/12/07 Candid conversation
Time to dialogue
منتخبان گروه های دوم و سوم مدیریت پروژه دکتر نقوی

دکتر بابائی
3 1396/12/14 Thinking entrepreneurially
Igniting momentum whit customer Insight
منتخبان گروه  دوم  مدیریت پروژه دکتر بابائی

دکتر نقوی
4 1396/12/15 Thinking entrepreneurially
Igniting momentum whit customer Insight
منتخبان گروه  سوم مدیریت پروژه دکتر عباسیان

دکتر نقوی
5 1396/12/21 Talent management Engagement beyond buy-in منتخبان گروه  دوم مدیریت پروژه دکتر بابائی

دکتر نقوی
6 1396/12/22 Talent management Engagement beyond buy-in منتخبان گروه   سوم مدیریت پروژه دکتر عباسیان

دکتر بابائی
7 1397/01/27
1397/01/28
قیمت گذاری گاز مدیران ارشد صنعت نفت با حضور وزیر محترم نفت آنتونی وی
8 1397/01/18
1397/02/01
فرماندهان صحنه (مبانی نظری و تئوری) منتخبان فرماندهان صحنه(گروه اول) ژان لویی جوزف
دومینیک
9 1397/02/02
1397/02/16
فرماندهان صحنه (مبانی نظری و تئوری) منتخبان فرماندهان صحنه(گروه دوم) ژان لویی جوزف
دومینیک
 
امتیاز دهی
 
 

 
تعداد بازديد اين صفحه: 36469
تعداد بازديد کنندگان سايت: 129838504 تعداد بازديد زيرپورتال: 41386 اين زيرپورتال امروز: 158 سایت در امروز: 18096 اين صفحه امروز: 140
footer