دوشنبه 14 اسفند 1396الگوریتم اجرایی طرح مدیران پروژه:

به منظور سنجش و ارزیابی متقاضیان طرح انتخاب و پرورش حرفه مدیر پروژه، گام های ذیل برداشته شد:

  •   سرند متقاضیان بر اساس شرایط اولیه طرح
  •   ارزیابی شایستگی های عمومی متقاضیان شامل؛ مهارت های زبان انگلیسی، رایانه و توانمندی های ذهنی.
  •   ارزیابی شایستگی های رفتاری متقاضیان
  •   ارزیابی سلامت روان
  •   ارزیابی سطح دانش متقاضیان
  •   ارزیابی شایستگی های فنی با استفاده از رویکرد پنل های مصاحبه خبرگی
تقویم آموزشی مدیران پروژه دور اول(اقدام شده)

ردیف تاریخ عنوان دوره آموزشی شرکت کنندگان مدرس
1 1395/02/29 آئین نامه معاملات صنعت نفت مدیران پروژه دور اول آقای غفاری
2 1395/02/07
1395/02/29
قانون مناقصات مدیران پروژه دور اول آقای محسنی
3 1395/02/14
1395/02/21
1395/02/28
1395/03/05
اقتصاد کلان مدیران پروژه دور اول آقای درگاهی
4 1395/02/14
1395/02/21
1395/02/28
1395/03/04
اقتصاد مهندسی مدیران پروژه دور اول آقای صادق آبادی
5 1395/03/11 تامین منابع مالی مدیران پروژه دور اول آقای موسوی زاده
6 1395/02/08
1395/02/22
1395/03/05
مبانی مدیریت پروژه مدیران پروژه دور اول آقای زنگنه
7 1395/02/29
1395/03/11
حقوق قراردادها مدیران پروژه دور اول آقای طیب زاده

آقای زین الدین

تقویم آموزشی مدیران پروژه دور دوم(اقدام شده)

ردیف تاریخ عنوان دوره آموزشی شرکت کنندگان مدرس
1 1395/12/17
1395/12/18
قانون مناقصات مدیران پروژه دور دوم آقای محسنی
2 1396/05/17
1396/05/18
تامین منابع مالی مدیران پروژه دور دوم آقای موسوی زاده
3 1396/02/27 حقوق قراردادها مدیران پروژه دور دوم آقای زین الدین
4 1395/12/17
1395/12/18
آئین معاملات صنعت نفت مدیران پروژه دور دوم آقای غفاری
5 1396/02/26
1396/03/02
1396/04/13
1396/04/27
اقتصاد مهندسی مدیران پروزه دور دوم آقای صادق آبادی
6 1396/02/20
1396/02/21
اقتصاد کلان مدیران پروژه دور دوم آقای درگاهی
7 1396/02/12 مبانی مدیریت پروژه مدیران پروژه دور دوم


تقویم آموزشی مدیران پروژه دور سوم(اقدام شده)

ردیف تاریخ عنوان دوره آموزشی شرکت کنندگان مدرس
1 1396/11/03
1396/10/12
قانون مناقصات مدیران پروژه دور سوم آقای محسنی
2 1396/10/13
1396/12/02
تامین منابع مالی مدیران پروژه دور سوم آقای طاهریان
3 1396/11/23
1396/11/04
حقوق قراردادها مدیران پروژه دور سوم آقای زین الدین
4 1396/11/25 آئین نامه معاملات صنعت نفت مدیران پروزه دور سوم آقای لاچوانی
5 1396/11/07
1396/11/14
اقتصاد مهندسی مدیران پروژه دور سوم آقای صادق آبادی
6 1396/10/14
1396/09/28
1396/09/29
اقتصاد کلان مدیران پروژه دور سوم آقای دشتی
7 1396/11/11
1396/11/12
مبانی مدیریت پروژه مدیران پروژه دور سوم
 
امتیاز دهی
 
 

 
تعداد بازديد اين صفحه: 36536
تعداد بازديد کنندگان سايت: 129839838 تعداد بازديد زيرپورتال: 41455 اين زيرپورتال امروز: 227 سایت در امروز: 19430 اين صفحه امروز: 207
footer