يكشنبه 13 اسفند 1396

 طراحی دوره‌های آموزشی و توسعه‌ای (آموزش- توسعه):

سازمان های پیش رو در امر آموزش و توسعه، به منظور پاسخ گویی به حداکثر نیازهای آموزشی شناسایی شده،
برنامه های آموزشی کاربردی، به روز و متناسب نیاز سازمان، شغل، فرد و در مقاطع زمانی کوتاه مدت،  میان مدت
و بلندمدت و بر اساس اهداف واستراتژی های آموزشی، اولویت ها، منابع و امکانات سازمانی  طراحی    و    تدوین
می کنندتا با ایجاد محیط یادگیری مناسب، تغییرات مورد نظر در شرکت کنندگان و فراگیران پس از اتمام آموزش ایجاد
شود.


طراحی دوره‌های آموزشی و توسعه‌ای مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت نیز براساس سند برنامه یادگیری و توسعه
(L & D) الگوی شایستگی‌های مشاغل مورد نظر تعیین شده، بسته‌ها و مداخلات آموزشی و برنامه‌های توسعه‌ای
مورد نیاز شاغلان را در مقاطع زمانی مشخص شده تهیه و برنامه زمان بندی اجرای آموزش های پیش بینی شده در 
قالب تقویم آموزشی و توسعه ای تدوین می‌کند.از جمله مداخلات آموزشی طراحی شده در این مرکز طراحی و پیاده‌
سازی مداخلات منتورینگ و دستیاری (کارورزی) می‌باشد.


فرآیندهای طراحی  آموزشی:

نیازسنجی آموزشی:

در امر آموزش و توسعه برای نیل به اهداف واستراتژی های آموزش و ارتقاء شایستگی و توانمندی منابع انسانی، نیازهای آموزشی کارکنان و مدیران در سه سطح سازمانی، شغلی و فردی شناسایی، تجزیه وتحلیل و الویت بندی می شود.


"مدل مفهومی فرایند نیازسنجی، برآمده از خط مش های دستورالعمل «تشکیل مرکز توسعه مدیریت در صنعت نفت"

 
برنامه ریزی آموزشی:

به منظور پاسخ گویی به حداکثر نیازهای آموزشی شناسایی شده، برنامه های آموزشی کاربردی، به روز و متناسب نیاز سازمان، شغل، فرد و در مقاطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و بر اساس اهداف واستراتژی های آموزشی، اولویت ها، منابع وامکانات سازمانی طراحی و تدوین می گردد تا با ایجاد محیط یادگیری مناسب، تغییرات مورد نظر در شرکت کنندگان و فراگیران پس از اتمام آموزش ایجاد شود. بسته های آموزشی و برنامه های توسعه ای مورد نیاز فراگیران در مقاطع زمانی مشخص شده تهیه و برنامه زمان بندی اجرای آموزش های پیش بینی شده در قالب تقویم آموزشی و توسعه ای تدوین و ملزومات و منابع مورد نیاز به منظور ارائه و اجرای دوره های آموزشی تمهید و برنامه ریزی می گردد.

 

"مدل مفهومی فرایند طراحی و برنامه ریزی آموزشی، برآمده از خط مش های «دستورالعمل تشکیل مرکز توسعه مدیریت"

 
امتیاز دهی
 
 

 
تعداد بازديد اين صفحه: 36534
تعداد بازديد کنندگان سايت: 129839817 تعداد بازديد زيرپورتال: 41453 اين زيرپورتال امروز: 225 سایت در امروز: 19409 اين صفحه امروز: 205
footer