پنجشنبه 10 اسفند 1396

ریاست عالیه این مرکز را وزیر نفت برعهده خواهد داشت.
مرکز زیر نظر شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.1. معاونت سنجش و ارزیابی:

فرایندهایی که در این بخش از ساختار مرکز توسعه مدیریت صورت می گیرند بدین شرح است:
 طراحی مدل شایستگی
 طراحی ابزار سنجش شایستگی
 اجرای مرکز ارزیابی و سنجش
 برنامه ریزی برای استعدادها و استعدادیابی و ایجاد بانک اطلاعات مدیران
 صدور گواهینامه حرفه ای2. معاونت آموزش و توسعه:

فرایندهای این بخش از ساختار مرکز توسعه مدیریت به شرح زیر است:
 طراحی دوره های آموزش و توسعه مدیران
 اجرای دوره های آموزش و توسعه مدیران و اثربخشی این دوره ها
 طراحی دوره های برنامه ریزی توسعه فردی( IDP و PDP)
 مدیریت عملکرد که شامل طراحی و برنامه ریزی عملکرد، پایش عملکرد و ارزیابی عملکرد می باشد.3. معاونت پشتیبانی و فناوری اطلاعات :

 فناوری اطلاعات
پشتیبانی ادارای
پشتیبانی مالی
پشتیبانی حقوقی

 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 182197
تعداد بازديد کنندگان سايت: 157064834 تعداد بازديد زيرپورتال: 199406 اين زيرپورتال امروز: 45 سایت در امروز: 3282 تعداد حاضران آنلاین: 36
footer