معرفی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت

dsc_3504.jpg

"توسعه و تغییر سازمان، از توسعه و تغییر مدیران آغاز می شود"

مقدمه:

 پیشرفت در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فناوری، محیطی رقابتی، پویا، مبهم، بی ثبات و متغیری را ایجاد کرده که توان برنامه ریزی در شرایط مطمئن و پایدار را از بسیاری سازمان ها سلب، و آن ها را در راه تحقق اهداف خود با چالش های فراوانی مواجه کرده است. به گونه ای که عدم اقدام به هنگام و فراکنشی نسب به این تحولات، موجب انحطاط، ادغام و یا کاهش طول عمر بسیاری از سازمان ها در سال های اخیر شده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد یکی از اساسی ترین و مهم ترین چالش های پیش روی سازمان ها، افزایش نیاز به مدیران توانمند در سال های آتی باشد. سازمانی را نمی توان یافت که رشدمستمر و موفقیتی پایدار را تجربه کرده باشد، مگر آن که توسط مدیر یا تیمی از مدیران و رهبران شایسته و کارآمد اداره و هدایت شده باشد.
تجربه های متعدد و گسترده حاکی از آن است، سازمان های موفق بوده اند که مدیران خود را به گونه ای کارآمد شناسایی و پرورش و بسترهای لازم را برای به کارگیری آنها فراهم کرده اند. مدیرانی که به این نحو برگزیده شده اند، افرادی هستند که ضمن اداره امور جاری سازمان می توانند در تعالی آن نقش به سزایی داشته و در عرصه رقابت های دشوار، هستی و حیات سازمان را صیانت کنند.چشم انداز مرکز:


مرکز توسعه مدیریت،دارای نظامی روزآمد و منعطف و همسو با مقتضیات و نیازهای صنعت نفت می باشد که با بهره گیری از آخرین و مناسب ترین رویکردها و یافته های علمی به توسعه مفاهیم مدیریتی و رهبری می پردازد و نسلی نو از مدیران با کلاس جهانی را از طریق شناسایی و پرورش استعدادهای بالقوه در صنعت نفت در راستای شایستگی ها و توانمندی های موردنیاز مشاغل حساس مدیریتی تامین می نماید.

 ماموریت مرکز:

ماموریت مرکز شناسایی افراد مستعد و جوان صنعت نفت و پرورش و توسعه آنها در چارچوب شایستگی های موردنیاز با تکیه بر اندوخته ارزشمند تجارب مدیران کنونی و آخرین یافته های مراکز معتبر علمی است.  ارزش های مرکز:
 

 • ایجاد فرصت برابر و مناسب برای تمامی کارکنان
 • رعایت اصل شایسته سالاری در گزینش مدیران
 • ترویج و توسعه صداقت و پاکدستی و مدیریت جهادی
 • بها دادن به مدیریت علمی
 • توجه به اصل برنامه مداری در تربیت مدیران
   

فلسفه این طرح بر چهار رویکرد مهم شایسته سالاری، مدیریت استعدادها،جوان گرایی و حرفه
ای گرایی استواراست:


شایسته سالاری :


مفهوم شایسته سالاری بر اعمال ضوابط و به کارگیری علم و منطق(نه روابط و ذهنیات) در انتخاب ها و انتصاب ها دلالت دارد که با اجرای این طرح، شایسته‌سالاری تا حدود بسیاری در سازمان نهادینه می شود. به این ترتیب که افراد براساس شایستگی‌ها و قابلیت های خود اتنخاب شوند. به بیانی دیگر به تمامی داوطلبان در زمینه جذب، فرصت برابر داده و از هرگونه تبعیض جلوگیری شود و هر فرد متناسب با شایستگی‌های مورد نیاز در شغل هدف ارزیابی و در نهایت انتخاب شود.


مدیریت استعدادها :

مفهوم مدیریت استعدادها از یک واقعیت مهم سرچشمه می گیرد؛ از یک سو تعداد افراد مستعد محدود است و از سوی دیگر نیاز به آن ها روزبه روز افزون‌تر می‌شود. برخی از اندیشمندان بی توجهی به جذب و تربیت این افراد را همانند بمب ساعتی مخربی توصیف می کنند که یک دهه آینده منفجر خواهد شد. به این ترتیب افراد فکور، مسئولیت پذیر و مبتکر که از عهده تصمیمات سریع و مهم بر می آیند کمیاب اند و رقابت سازمان ها برای شکار این افراد همچنان رو به گسترش است. ترک کارشناسان با استعداد از سازمان مؤید کمیابی استعدادها و بیانگر رقابت شدید ایشان برای این منابع محدود است.
بنابراین، پیش فرض این طرح با توجه به شرایط کنونی صنعت نفت این است که توسعه مدیریت بدون توسعه سازمان یا توسعه سازمان بدون توسعه مدیریت اثر بخشی مطلوبی در بر نخواهد داشت. بر اساس این پیش فرض باید الگوی توسعه سازمان و الگوی توسعه مدیریت به طور همزمان طراحی و پیاده سازی شوند و با توجه به گستردگی کار باید از طرحی استفاده شود که چند مرحله ای بوده و در هر مرحله بر اساس نیازهای سازمان دارای خروجی های ملموس و امیدوار کننده ای باشد تا انگیزه های لازم را برای اجرای مراحل بعدی فراهم کند. سادگی و قابلیت اجرا از ویژگی های مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.جوان گرایی:

شکاف نسل های انسانی و تغییرات شدید در حوزه دانش و انواع سواد،بهره گیری از منابع جوان را برای جذب اجتناب ناپذیر کرده است.امروزه در کشورهای توسعه یافته تمایل و گرایش بالایی در بکارگیری جوانان در بالاترین مناصب مدیریتی چه در حوزه های دولتی و حاکمیتی و چه در شرکت های خصوصی وجود دارد.نتایج حاکی از تاثیر و اثرگذاری این نسل نوین مدیریت در کارآمدی سازمان های امروزی است.حرفه ای گرایی:

رشد سریع و گسترده علم و حوزه های علمی توجه و پرداخت به تخصص و حرفه را ضروری ساخته است،اگر چه در گذشته افراد تسلط بالایی بر گستره وسیعی از یک رشته داشتند اما امروزه افراد عمیق، و به صورت تخصصی در یک حوزه کار می کنند. در همین راستا انجمن های تخصصی،حرفه ای و علمی بسیاری شکل گرفته اند و با تعریف گواهینامه های تخصصی یاری شایانی به توسعه حرفه ای گرایی در حوزه های مختلف رسانده اند.در این راستا مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت بر اساس فرآیند مصوب،نسبت به ارزیابی و سنجش شایستگی های رفتاری،فنی و ویژگی های فردی متقاضیان اقدام و متناسب با سطح بندی حرفه های ذیربط،نسبت به اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه ای اقدام می نماید.این گواهینامه ها مبنای انتصاب افراد خواهد بود.

 


تاریخچه ایجاد مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت:

وزیر محترم نفت با عنایت به جایگاه ویژه و حساس مدیران صنعت نفت و به منظور شناسایی ظرفیت ها و استعدادهای مدیریتی، تصدی سمت‌های مدیریتی توسط افراد کارآزموده و با تجربه، پرورش و توسعه افراد شایسته و همچنین تهیه بانک اطلاعاتی مدیران جهت انتصابات آتی، تشکیل مرکز توسعه مدیریت در صنعت نفت را در دستور کار قرار داده و در اجرای بند 1 بخش " ث" ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/02/19و ماده 10 قانون نفت مصوب 1366/07/09 و با توجه به بند 4 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر"دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران" و با عنایت به مصوبه شماره 11851/93/206 مورخ 1393/09/05 شورای عالی اداری، به منظور توسعه مدیریت در صنعت نفت و تربیت و معرفی نسلی نو از مدیران برای صنعت نفت، دستورالعمل تشکیل"مرکز توسعه مدیریت در صنعت نفت" را ابلاغ فرمودند، تا این سازمان در عرصه رقابت جهانی بتواند از لحاظ مدیریت منابع انسانی نیز همگام با سازمان های مهم نفتی دنیا حرکت نماید.

 

        اهداف  مرکز:
 • ترویج و اشاعه مستمر مفاهیم مدیریت در صنعت نفت
 • شناسایی مشاغل حساس و استراتژیک مدیریتی و تعیین شایستگی های موردنیاز هر شغل
 • پرورش استعدادها در کلاس جهانی و در چارچوب نیازهای مدیریتی صنعت نفت
 • گردآوری و تجمیع تجارب مدیران موفق کنونی و انتقال آنها به مدیران نسل آینده
 • شناسایی و تدوین ابزارهای نوین مدیریتی
 • تربیت و معرفی مداوم نسلی نو از مدیران برای صنعت نفت  
 • بهره‌گیری از تجارب و یافته‌های دانشگاه‌ها و مدارس مدیریت داخلی و جهانی، در زمینه‌های مورد نیاز صنعت نفت
 • طراحی مفهومی و مدیریت برگزاری دوره‌های ویژه مورد نیاز صنعت نفت برای رشد و ارتقای افراد منتخب
 •  پایش عملکرد افراد منتخب
 • تشکیل بانک اطلاعات مدیران
 • سنجش نهایی توانمندی ها و اعطای گواهینامه های حرفه ای متناسب باتوانایی های افراد

 هدف کیفی، شرایط ورودی‌های مرکز و مدیر مطلوب:

 

 •  مجهز بودن مدیران به فناوری  و ابزار‌های نوین مدیریت در تراز جهانی
 •  بهره مندی مدیران از کارورزی‌های لازم در بهترین مراکز حرفه‌ای و شرکت‌های نفتی معتبر بین المللی
 •  احراز شایستگی‌های حرفه‌ای و تخصصی توسط مدیران منتخب
 •  داشتن سابقه خوب و توانمندی مدیریتی در مدت خدمت خود، متدین، وفادار به جمهوری اسلامی، میهن دوست
 •  باهوش، مستعد، با روحیه جهادی و کار گروهی، تعادل روحی و روانی و سلامت جسمی متناسب با مأموریت های محوله و نیز با پیشینه واخلاق نیک و خوشنامی در محیط اجتماعی و کاری

 
برنامه کلی و اهداف کمی:

 

 • اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای مرکز حداکثر تا 5 سال آینده برای مدیران کل، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره همه شرکت‌های اصلی و فرعی رده اول تابعه و نیز رده‌های معاونان و یا مدیران بلافصل به مدیران عامل در شرکت‌های اصلی و فرعی
 •  کاهش میانگین سن مدیران صنعت نفت به حدود 40 سال تا سال 1400

      روش ها:
 

 • سنجش و ارزیابی افراد دارای شایستگی و استعدادهای مدیریتی
 • طراحی مفهومی مدل های نوین توسعه شایستگی
 • برگزاری دوره های آموزشی و توسعه ای
 • تشکیل بانک اطلاعاتی مدیران
 • پایش عملکرد مدیران
 • صدور گواهینامه حرفه ای در زمینه مدیریت در سطوح و حوزه های مختلف
فرایندهای  مرکز :

 • تعیین مشاغل هدف در سطح صنعت نفت
 • سطح بندی مشاغل مدیریتی و تعیین شرایط احراز هریک از آنها
 • تعیین شایستگی های رفتاری،دانش تخصصی موردنیاز و ویژگی های شخصیتی برای هر یک از مشاغل
 • فراخوان عمومی به تمامی افراد شاغل در صنعت نفت مرتبط با هر شغل
 • ارزیابی و سنجش داوطلبان
 • برنامه ریزی آموزشی،توسعه فردی،کارورزی،منتورینگ و مربی گری
 • اجرای برنامه های تدوین شده متناسب با وضعیت هر دسته از پذیرفته شدگان
 • صدور مدارک حرفه ای
 • برنامه ریزی کارراهه و پیشرفت شغلی
 • پایش رزومه کاری فرد در مسیر شغلی طراحی شده
 • ارزیابی عملکرد،اصلاح کارراهه شغلی


گروه دورانV6.0.19.0