دسته بندي اخبار 
گالری تصاویر مدیر پروژه مرحله دوم
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ 
۲۱:۲۶
گالری تصاویر مدیر پروژه مرحله اول
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ 
۲۱:۳۳
گالری تصاویر روسای دفاتر
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ 
۲۱:۱۱
گالری تصاویر مركز توسعه مدیریت صنعت نفت
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ 
۲۰:۲۳

گروه دورانV6.0.19.0