مشاور امور زنان و خانواده مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت منصوب شد
اعضای شورای سیاست گذاری توسعه مدیریت صنعت نفت مشخص شدند
اولین گردهمایی سراسری مدیران و کارشناسان استاندارد سازی در صنعت نف ...

5 (1).png


   

   

   

   

گروه دورانV6.0.19.0